Terapie
Terapie

Aktuálně 2017

 

METODA THERASUIT

Tato metoda je nyní od 1.3.2017 také v Brně, Šujanovo nám. 3

www.sarema.cz

 

Operace Ulzibat:

(www.ulzibat.cz)

 

O této operaci jsem se dozvěděla od kamarádky a z internetu, tedy jsme se objednali na konzultaci. K operaci byli následně indikováni oba chlapečci, Robik s cílem zlepšení hybnosti, zejména při chůzi s oporou, aby nevtáčel nožky dovnitř a nedošlapoval na zdeformovaný kotník. U Patrika je cílem celkové uvolnění spasmů a zlepšení možnosti manipulace s ním při oblékání, koupání, dávání do auta nebo na zdravotní kočárek. Cena operace za oba kluky vyjde na 3800 EUR a pokud seženeme peníze, tak bychom je rádi absolvovali v dubnu 2016.

 

 

Metoda postupné fibrotomie dle profesora Ulzibata, odstraňuje lokální svalové kontraktury (jizvy) a bolestivý syndrom (patent RF č. 1621901 / 24.9.1987). Hlavním cílem je zlepšení motorických funkcí a úleva od bolesti. Klinika Ulzibat RU je v ČR a SR zastoupena panem Přemyslem Zimou, jednatelem ZiNa clinic s.r.o. na základě platné smlouvy.

Pro více informací navštivte:

www.ulzibat.cz

Přemysl Zima, tel. +420 720 653 515, e-mail: info@ulzibat.cz


Rehabilitace Adeli Piešťany:

(www.adeli-center.com)

 

Tento rehabilitační pobyt jsme absolvovali již dvakrát, kluci vždy za 14 dní udělali velké pokroky a rádi bychom jim znovu takovou intenzivní rehabilitaci dopřáli, zejména po absolvování operací. Cena rehabilitačního pobytu je 2233 EUR na osobu.

 

 

U dětí od 2 let a dospělých neurorehabilitační cvičení představuje soubor speciálních cvičení se specifickým zatěžováním nebo odlehčováním jednotlivých svalových skupin podle individuálních potřeb a zdravotního stavu pacienta. Pacient absolvuje přibližně 120 minut pohybových rehabilitačních cvičení za den. Cvičení vykonávaná během reahabilitačního pobytu přinášejí zpevnění svalů a relativní normalizaci aferentních (dostředivých) nervových impulzů. Tato cvičení napomáhají aktivizování mozkových struktur zodpovědných za pohybovou činnost. Léčba zmírňuje patologické reflexy a urychluje rozvoj nových fyziologických pohybových vzorců. Neurorehabilitační cvičení pacient absolvuje v ADELI obleku. Pro každého pacienta je ADELI oblek připravený individuálně tak, aby plně zohledňoval jeho potřeby při rehabilitaci.

Adeli oblek

Je to speciální zdravotnická pomůcka, která byla vyvinutá v rámci kosmického výzkumu, a její úlohou bylo zajistit správné fungování organizmu kosmonautů při dlouhodobém pobytu v beztížném stavu. Napomáhá podpoře vnímání a uvědomování si pohybu (cíleně zesiluje dostředivé impulzy ze svalovo-kloubních aparátů), dávkování posiluje svalové skupiny a znásobuje účinnost léčby. Tento elastický dynamický systém působí na uvědomování si vlastní polohy (polohocit), nepřetržité vnímání sebe v prostoru (pohybocit), podporuje normalizaci svalového napětí a tím umožnuje kvalitnější pohyblivost všech kloubů, což následně vede až k revitalizaci (obnově) mozkové činnosti a k posunu vývoje.

 

KLIM-THERAPY

http://www.sanatoria-klimkovice.cz/www/cz/klim-therapy-3/

 

Velice intenzivní program pohybové terapie, která unikátním způsobem propojuje několikahodinové každodenní individuální cvičení s fyzioterapeutem, podpůrné účinky speciálního stabilizačního oblečku, účinky jodobromové solanky a další podpůrné procedury.

 

Terapeutický plán přispívá ke zlepšení nejen fyzických, ale také mentálních schopností dítěte, ke zlepšení soběstačnosti, ke změně schopnosti koordinace těla v prostoru, změně patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly.

 

 

 

THERASUIT-metoda

http://www.centrumhajek.eu/therasuit-metoda

 

Léčba dětské mozkové obrny (DMO)

je hlavním léčebným programem nestátního zdravotnického zařízení CENTRUM HÁJEK.

Do dětské rehabilitace vstupujeme se specializovaným programem pohybové terapie TheraSuit pro děti od 2 do 17 let:

  • s dětskou mozkovou obrnou
  • s vývojovými poruchami, které vedou k motorickému handicapu
  • s poškozením mozku v důsledku zánětlivého onemocnění, kraniocerebrálního poranění nebo mozkové mrtvice
  • s hyperkinézou (zvýšená mimovolní pohyblivost svalstva, stavy dráždivosti)
  • poúrazové stavy

Pro úspěšnou léčbu využíváme tyto metody a jejich kombinace:

 

TheraSuit
Aromaterapie (využití čistých éterických olejů)
Bioptron
(terapie světlem)
Elektroléčba (využívání proudu různých frekvencí a intenzit)
Gravis (nácvik chůze v odlehčení)
Kineziotaping (nalepování elastických pásek pro normalizaci svalového napětí)
Kryoterapie (krátkodobé působení extrémně nízkých teplot)
Léčebná tělesná výchova - LTV (terapie a prevence onemocnění orgánů statiky a dynamiky těla)
Magnetoterapie (působení pulzního magnetického pole)
Masáže (klasická uvolňující celotělová masáž)
Měkké mobilizační techniky - MMT (techniky pro léčení bolestivých myofaciálních spoušťových bodů)
MOTOmed (pomůcka při ochablosti, křečích a ztuhlosti horních a dolních končetin)
Oxygenoterapie (terapie dýcháním čistého kyslíku)
PANat metoda s nafukovacími dlahami URIAS (proaktivní terapeutická metoda využívající nafukovací dlahy URIAS)
Rašelinové zábaly (aplikace lokálních jednorázových rašelinových zábalů)
Synergická reflexní terapie - SRT (napomáhá při odstraňování patologických projevů na pohybovém ústrojí)
Terapeutická vibrační plošina Galileo (stimulující impulsy pro svaly a svalové řetezce)
Terapeutický laser (terapie světlem)
Termoterapie (přikládání zdroje tepla)
Ultrazvuk (vysokofrekvenční proud)
Vertikalizační stojan (polohování ve stoje)